Cesta

Uplatňování nároku a příslušné formuláře

Týká-li se vaše sociální zabezpečení více než jednoho členského státu EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska, mohou vám při uplatňování vašich nároků pomoci následující praktické rady.

Přenosné dokumenty

  • Úřady sociálního zabezpečení si mezi sebou přímo vyměňují většinu informací o vás. Nicméně v některých případech budete potřebovat tzv. přenosný dokument (dříve evropský formulář). Více informací o přenosných dokumentech najdete v odpovědích na časté dotazy.
  • Přenosný dokument vám na vaši žádost většinou vydá úřad sociálního zabezpečení. Doporučujeme vám, abyste o něj požádali před svým odjezdem. Nicméně, pokud jste tak neučinili, nezoufejte. Úřad země, ve které se nyní nacházíte, si obstará potřebné informace přímo od instituce, u které jste byli pojištěni.
    Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Lhůty

V případech, kdy spadáte pod systémy sociálního zabezpečení několika různých zemí, pro vás nemusí být vůbec jednoduché uplatnit nárok v určité zemi v požadované lhůtě. Předpisy EU vám povolují předložit vaši žádost obdobnému orgánu či soudu jiné země (například země vašeho pobytu či bydliště) ve shodné lhůtě za předpokladu, že jste v této zemi pojištěni. Vaše žádost pak bude předána příslušnému orgánu.

Jazyky

V případě, že to považujete za nutné nebo vhodné, můžete jakoukoli žádost, dopis či potvrzení předložit ve vašem mateřském jazyce (jedná-li se o jeden z úředních jazyků EU). Přestože se tímto krokem rozhodnutí ve vaší věci nejspíše pozdrží, může vám to pomoci se lépe vyjádřit a předejít tak možnému nedorozumění.

Další informace

Další informace najdete v odpovědích na časté dotazy

Potřebujete poradit?

Nenašli jste informaci, kterou hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením určitého problému?

Kontaktujte Europe Direct Stačí vytočit 00800 6 7 8 9 10 11.
Problém týkající se vnitrostátních správních orgánů vám může pomoci vyřešit naše síť SOLVIT
Právní radu vám poskytne Občanský rozcestník