Sti

Blanketter og ansøgninger

Hvis du er omfattet af sociale sikringsordninger i mere end ét EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, kan du i det følgende finde praktiske tips til, hvordan du skal ansøge om ydelser.

Personbårne dokumenter

  • De fleste oplysninger udveksles direkte mellem socialsikringskontorerne. I visse tilfælde skal du imidlertid have et "personbårent dokument" (tidligere kaldet en E-blanket) for at dokumentere din situation i forbindelse med en flytning. Få mere at vide om "personbårne dokumenter" på siden FAQ.
  • Et personbårent dokument udstedes som regel af dit socialsikringskontor på din anmodning. Det anbefales, at du anmoder om at få udleveret dokumentet, inden du rejser. Hvis du imidlertid ikke har fået indsendt en anmodning inden din afrejse, indhenter institutionen i det land, du flytter til, de nødvendige oplysninger direkte fra institutionen i det land, hvor du er forsikret. 
    Find en kontaktinstitution i vores katalog

Frister

Hvis du skal forholde dig til de sociale sikringsordninger i flere lande, kan det være vanskeligt at få indsendt en ansøgning i et specifikt land inden for den fastsatte frist. EU's regler giver dig mulighed for at indsende din ansøgning inden for den samme frist, som er gældende for den tilsvarende institution eller domstol i et andet land (f.eks. det land, hvor du bor eller opholder dig), hvis du har været forsikret i dette land. Din ansøgning vil derefter blive fremsendt til den kompetente institution.

Sprog

Du kan indsende dine ansøgninger, skrivelser og certifikater på dit modersmål, hvis det er et af EU's officielle sprog, og hvis du mener, det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Det kan dog forsinke behandlingen af din ansøgning, men kan gøre det nemmere for dig at udtrykke dig klart og undgå misforståelser.

Flere oplysninger 

Se vores FAQ for at få mere at vide. 

Har du stadig brug for hjælp?

Har du ikke fundet de oplysninger, du har brug for? Har du et problem, du skal have løst?

Indsend en forespørgsel via Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Få løst dine problemer med en national forvaltning (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning hos Dit Europa – Råd og Vink