Cesta

Vaše práva v jednotlivých zemích

Online průzkum

Zajímá nás, co si myslíte o průvodcích systémy sociálního zabezpečení jednotlivých států. Zúčastněte se našeho průzkumu a sdělte nám svůj názor i podněty, jak bychom mohli tyto průvodce zlepšit (dotazník je v angličtině, francouzštině a němčině).


Formát i obsah průvodců systémy sociálního zabezpečení jednotlivých států prošly důkladnou revizí, a průvodce jsou tak přehlednější. Také jsou nyní k dispozici ve formě internetových stránek.

Aktualizované texty jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině a v jazyce příslušné země.

Kliknutím na vlajku se dozvíte více informací o svých důchodových právech, dávkách v nezaměstnanosti, rodinných dávkách a dalších právech v oblasti sociálního zabezpečení v příslušné zemi.