Ścieżka nawigacji

Twoje prawa w każdym kraju

Ankieta online

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię na temat przewodników dotyczących krajowych systemów zabezpieczenia społecznego. Weź udział w ankiecie, aby ocenić przewodniki i zaproponować, jak możemy je zmienić! Ankieta jest dostępna w j. angielskim, francuskim i niemieckim.


Najnowsze wersje przewodników dotyczących krajowych systemów ubezpieczeń społecznych zostały zaktualizowane pod względem formy i treści i są teraz dostępne także na stronach internetowych.

Zaktualizowane przewodniki są dostępne w języku angielskim, francuskim i niemieckim oraz w języku lub językach danego kraju.

Kliknij na flagę, aby uzyskać informacje na temat uprawnień do emerytury, zasiłku dla bezrobotnych, dodatków rodzinnych i innych świadczeń socjalnych, jakie przysługują Ci w...