Navigačný riadok

Vaše práva v jednotlivých krajinách

Najnovšie vydania príručiek o vnútroštátnych systémoch sociálneho zabezpečenia, ktoré prešli revíziou formátu a obsahu s cieľom zlepšiť ich prehľadnosť, sú v súčasnosti dostupné aj vo forme webových stránok.

Revidované príručky budú najprv k dispozícií v angličtine, francúzštine a nemčine, ako aj v jazykoch danej krajiny. Preklady do iných jazykov EÚ sa uverejnia hneď, ako to bude možné.

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti spôsobené týmito zmenami.

Na tejto stránke nájdete informácie o vašich právach na dôchodok, o podpore v nezamestnanosti, rodinných prídavkoch a iných právach sociálneho zabezpečenia v konkrétnej krajine. Kliknite na vlajku štátu, o ktorý sa zaujímate.


    Zdieľať

  • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+