Navigācijas ceļš

Jūsu tiesības (pārskats par dažādām valstīm)

Aptauja tiešsaistē

Mūs interesē jūsu viedoklis par valstu sociālā nodrošinājuma sistēmu pārskatiem. Piedalieties aptaujā (pieejama angļu, franču un vācu valodā), lai mums sniegtu atsauksmes un pateiktu, kā, jūsuprāt, varam pārskatus uzlabot!


Valstu sociālā nodrošinājuma sistēmu brošūru jaunākās versijas tagad ir pieejamas arī kā tīmekļa lapas. Lai atvieglotu to lietošanu, ir pārskatīts to formāts un saturs.

Jaunie ceļveži ir lasāmi angliski, franciski, vāciski, kā arī attiecīgās valsts valodā(s).

Noklikšķiniet uz karodziņa, lai noskaidrotu, kādas ir jūsu pensijas tiesības, bezdarbnieka pabalsts, ģimenes pabalsti un citas sociālās drošības tiesības ...