Ścieżka nawigacji

Które przepisy mają zastosowanie w Twoim przypadku?

Przenosząc się za granicę (do kraju UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii), zawsze podlegasz ustawodawstwu tylko jednego kraju. Instytucje zabezpieczenia społecznego ocenią Twoją sytuację i ustalą kraj, którego ustawodawstwu podlegasz zgodnie z przepisami UE.
W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Pracujesz w jednym kraju

Zasadniczo podlegasz przepisom kraju, w którym faktycznie wykonujesz pracę najemną lub prowadzisz działalność na własny rachunek. Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz ani gdzie ma siedzibę Twój pracodawca.

Pracujesz w jednym kraju, a mieszkasz w innym

Jeśli pracujesz w innym kraju UE niż kraj Twojego zamieszkania i wracasz do swojego kraju zamieszkania codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu, jesteś pracownikiem transgranicznym (lub tak zwanym pracownikiem przygranicznym). Kraj, w którym pracujesz, odpowiada za wypłacanie Ci świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego. W odniesieniu do opieki zdrowotnej i bezrobocia stosuje się szczególne przepisy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz najczęściej zadawane pytania.

Zostałeś oddelegowany do pracy za granicą

Jeśli Twój pracodawca wysyła Cię (lub wyjeżdżasz sam jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek) do pracy za granicą na okres nieprzekraczający 24 miesięcy, pozostajesz ubezpieczony w swoim kraju pochodzenia. Ma to miejsce w przypadku tak zwanych pracowników delegowanych, do których stosuje się szczególne zasady. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz najczęściej zadawane pytania.

Pracujesz w więcej niż jednym kraju

  • Jeśli znaczną część swojej działalności (co najmniej 25%) wykonujesz w swoim kraju zamieszkania, podlegasz przepisom tego kraju.
  • Jeśli nie wykonujesz znacznej części swojej działalności w swoim kraju zamieszkania, podlegasz przepisom kraju, w którym znajduje się siedziba firmy lub miejsce prowadzenia działalności Twojego pracodawcy.
  • Jeśli pracujesz dla kilku pracodawców, których siedziby mieszczą się w różnych krajach, podlegasz przepisom swojego kraju zamieszkania, nawet jeśli nie wykonujesz w nim znacznej części swojej działalności.
  • Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność na własny rachunek i nie wykonujesz znacznej części swojej działalności w swoim kraju zamieszkania, podlegasz przepisom kraju, w którym znajduje się Twój ośrodek interesów życiowych.
  • Jeśli jesteś zatrudniony jako pracownik najemny lub prowadzisz działalność na własny rachunek w różnych krajach, jesteś ubezpieczony w kraju, w którym jesteś zatrudniony.
    W celu znalezienia instytucji, z którą możesz się skontaktować, skorzystaj z naszego wykazu

Nie pracujesz

Przepisy UE mają zastosowanie również do osób, które nie pracują. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz najczęściej zadawane pytania.

Więcej informacji

Aby uzyskać dalsze informacje, zobacz najczęściej zadawane pytania

Masz więcej pytań?

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Masz problem do rozwiązania?

Skieruj zapytanie do Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Rozwiąż problemy z administracją krajową (SOLVIT)
Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”