Navigacijski put

Koja se pravila primjenjuju na mene?

Prilikom kretanja unutar EU-a, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švicarske, uvijek ćete biti podložni zakonodavstvu isključivo jedne države. Ustanove socijalne sigurnosti će procijeniti čijem zakonodavstvu ste podložni u skladu s pravilima EU-a.
Upotrijebite naš direktorij kako biste pronašli instituciju kojoj ćete se obratiti

Radite u jednoj od država

Prema osnovnom pravilu podliježete zakonodavstvu države u kojoj radite kao zaposlenik ili samozaposlena osoba. Nije važno gdje živite niti gdje se nalazi Vaš poslodavac.

Radite u jednoj državi, ali živite u drugoj

Ako ne živite u državi EU-a u kojoj radite, ali se vraćate u Vašu državu prebivališta svaki dan, ili makar jednom tjedno, Vi ste prekogranični ili tzv. „pogranični radnik”. Država u kojoj radite odgovorna je za Vaše socijalne naknade. Posebna pravila vrijede za zdravstvenu zaštitu i nezaposlenost. Doznajte više pod često postavljana pitanja.

Upućeni ste na rad u drugu državu

Ako Vas je poslodavac uputio na rad u drugu državu (ili ste to učinili sami ako ste samozaposleni) na razdoblje od najduže 24 mjeseca, ostat ćete osigurani u Vašoj zemlji porijekla. Ovo je slučaj s tzv. „radnicima upućenima na rad u inozemstvo" na koje se primjenjuju posebne odredbe. Doznajte više pod često postavljana pitanja.

Radite u više država

Ne radite

Ako ne radite, pravila EU-a se ipak odnose i na Vas. Doznajte više pod često postavljana pitanja.

Više informacija

Za više informacija pogledajte često postavljana pitanja.

Još uvijek trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje ste tražili?

Postavite pitanje putem Europe Directa 00800 6 7 8 9 10 11
Riješite probleme s nacionalnom upravom (SOLVIT)
Ostvarite pravni savjet od usluge savjetovanja Vaša Europa