Навигационна пътека

Данъчно облагане

Португалска мода в Италия

Португалска модна асоциация иска възстановяване на ДДС от италианските данъчни органи за различни модни прояви в Италия.

При подаване на заявлението португалската асоциация изпраща на италианските органи оригиналните фактури в съответствие с изискванията.

Възстановяването на ДДС е отказано с право, но италианските органи задържат фактурите. Това създава проблем за португалската асоциация, която има нужда от оригиналните фактури за счетоводни цели.

След намесата на центъра на СОЛВИТ в Италия, фактурите са изпратени обратно.

Случаят е разрешен за 6 седмици.


Словенец получава обратно платен данък върху спестяванията

Словенски гражданин, работещ и живеещ в Испания, поисква възстановяване на данък върху спестяванията (207,86 евро), който е удържан автоматично от неговата банка.

Но испанските органи не възстановят сумата в нарушение на правилата на ЕС за избягване на двойното данъчно облагане на доходите от спестявания.

След намесата на СОЛВИТ испанските органи възстановяват удържаната от банката сума.

Случаят е разрешен за 8 седмици.


Френско дружество си възстановява ДДС от Германия

Френска компания поисква връщане на ДДС от германските власти, но искането остава без отговор в продължение на 10 месеца.

Благодарение на намесата на СОЛВИТ процедурата е ускорена и компанията получава дължимата сума.

Случаят е разрешен за 6 седмици.


Португалски футболен клуб си възстановява ДДС

Португалски футболен клуб купува играч от румънски клуб за 2 500 000 евро, включително 475 000 евро ДДС.

Клубът подава заявление за възстановяване на ДДС до румънските власти, което остава без отговор цели 8 месеца.

След намесата на СОЛВИТ румънските данъчни органи възстановяват ДДС.

Случаят е разрешен за 4 седмици.