Ścieżka nawigacji

Podatki

Portugalska moda we Włoszech

Portugalskie zrzeszenie firm z sektora mody zwróciło się do włoskiego urzędu podatkowego o refundację podatku VAT za udział w różnych targach mody we Włoszech.

Do swojego wniosku portugalskie zrzeszenie dołączyło, zgodnie z wymogami, oryginalne faktury.

Włoski urząd słusznie odmówił zwrotu VAT-u, ale zatrzymał oryginały faktur. Spowodowało to pewne utrudnienia dla portugalskiego zrzeszenia, któremu oryginały były potrzebne do celów księgowych.

Po interwencji włoskiego ośrodka SOLVIT-u włoski urząd odesłał wnioskodawcy oryginały faktur.

Sprawa rozwiązana w ciągu 6 tygodni.


Obywatel Słowenii otrzymuje zwrot podatku od dochodów z oszczędności

Słoweniec zamieszkały i zatrudniony w Hiszpanii ubiegał się o zwrot podatku od dochodów ze swoich oszczędności (207,86 euro), który automatycznie zatrzymał jego bank.

Władze hiszpańskie nie dokonały zwrotu, co jest niezgodne z przepisami UE mającymi na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodów z oszczędności.

Po interwencji SOLVIT-u władze hiszpańskie zwróciły Słoweńcowi kwotę zatrzymaną przez bank.

Sprawa rozwiązana w ciągu 8 tygodni.


Francuska firma otrzymuje zwrot VAT-u w Niemczech

Francuska firma złożyła wniosek o zwrot VAT-u w niemieckim urzędzie. Przez 10 miesięcy nie otrzymywała odpowiedzi.

Dzięki pomocy SOLVIT-u procedura nabrała tempa, a firma odzyskała kwotę, o zwrot której się ubiegała.

Sprawa rozwiązana w ciągu 6 tygodni.


Portugalski klub piłki nożnej uzyskuje zwrot VAT-u

Portugalski klub piłkarski kupił zawodnika od klubu rumuńskiego za 2 500 000 euro (w tym podatek VAT 475 000 euro).

Portugalczycy zwrócili się do władz Rumunii o zwrot podatku VAT, ale po ośmiu miesiącach wciąż nie mieli odpowiedzi.

Po interwencji SOLVIT-u władze rumuńskie zwróciły podatek VAT.

Sprawa rozwiązana w ciągu 4 tygodni.