Navigation path

Skattlegging

Portugisisk mote i Italia

En portugisisk organisasjon i motebransjen søkte hos de italienske skattemyndighetene for å få refundert moms som hadde blitt betalt ved ulike motemesser i Italia.

Den portugisiske organisasjonen sendte også inn originalfakturaene, i tråd med kravene fra de italienske skattemyndighetene.

De italienske myndighetene avviste med rette momsrefusjonen, men beholdt originalfakturaene. Dette skapte problemer for den portugisiske organisasjonen, som trengte originalfakturaene i forbindelse med regnskapet.

Etter at SOLVIT-senteret i Italia grep inn, sendte myndighetene tilbake fakturaene.

Løst på 6 uker.


Slovener får refundert skatt på sparepenger

En slovensk statsborger som jobbet og bodde i Spania, søkte om å få refundert skatten på sparepengene sine (207,86 euro), som banken automatisk holdt tilbake.

De spanske myndighetene betalte imidlertid ikke tilbake beløpet. Dette strider mot EUs lovgivning, som skal forhindre dobbeltbeskatning av renteinntekter.

Etter at SOLVIT gikk inn i saken, refunderte de spanske myndighetene beløpet som banken holdt tilbake.

Løst på 8 uker.


Fransk selskap får momsrefusjon fra Tyskland

Et fransk selskap søkte om momsrefusjon fra de tyske myndighetene, men hadde etter 10 måneder fortsatt ikke fått svar.

SOLVIT fikk fortgang på saken, og selskapet mottok beløpet det hadde søkt om.

Løst på 6 uker.


Portugisisk fotballklubb får momsrefusjon

En portugisisk fotballklubb kjøpte en spiller fra en klubb i Romania for 2,5 millioner euro, inklusive 475 000 euro i moms.

Klubben søkte om momsrefusjon fra de rumenske myndighetene, men hadde etter åtte måneder fortsatt ikke fått svar.

Etter at SOLVIT grep inn, betalte de rumenske skattemyndighetene tilbake momsen.

Løst på 4 uker.