Διαδρομή πλοήγησης

Φορολογία

Πορτογαλική μόδα στην Ιταλία

Πορτογαλικός σύνδεσμος επιχειρήσεων από τον χώρο της μόδας ζήτησε από τις ιταλικές φορολογικές αρχές επιστροφή του ΦΠΑ που είχε καταβληθεί για εκθέσεις μόδας στην Ιταλία.

Κατά την υποβολή της αίτησης επιστροφής, ο πορτογαλικός σύνδεσμος έστειλε τα πρωτότυπα τιμολόγια στις ιταλικές φορολογικές αρχές, όπως προβλεπόταν.

Οι ιταλικές αρχές δικαίως αρνήθηκαν την επιστροφή, αλλά κράτησαν τα πρωτότυπα τιμολόγια. Αυτό δημιουργούσε πρόβλημα στον πορτογαλικό σύνδεσμο, ο οποίος χρειαζόταν τα πρωτότυπα τιμολόγια για λόγους λογιστικής.

Μετά από παρέμβαση του ιταλικού SOLVIT, οι αρχές έστειλαν πίσω τα πρωτότυπα τιμολόγια.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 6 εβδομάδες.


Σλοβένος επιτυγχάνει επιστροφή φόρου εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

Σλοβένος υπήκοος, που εργάζεται και κατοικεί στην Ισπανία, ζήτησε να του επιστραφεί ο φόρος επί των αποταμιεύσεών του (207,86 ευρώ), ο οποίος είχε αυτόματα παρακρατηθεί από την τράπεζά του.

Όμως, οι ισπανικές αρχές δεν επέστρεφαν το ποσό - κατά παράβαση του δικαίου της ΕΕ που σκοπό έχει την αποφυγή της διπλής φορολόγησης των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Μετά από παρέμβαση του SOLVIT, οι ισπανικές αρχές επέστρεψαν όλο το ποσό που είχε παρακρατηθεί από την τράπεζα.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 8 εβδομάδες.


Γαλλική εταιρεία επιτυγχάνει επιστροφή του ΦΠΑ από τη Γερμανία

Γαλλική εταιρεία είχε ζητήσει επιστροφή ΦΠΑ από τις γερμανικές αρχές, αλλά η αίτησή της παρέμενε αναπάντητη επί 10 μήνες.

Χάρη στην παρέμβαση του SOLVIT, η διαδικασία επιταχύνθηκε και η εταιρεία έλαβε τελικά το ποσό που είχε ζητήσει.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 6 εβδομάδες.


Πορτογαλικός ποδοσφαιρικός όμιλος επιτυγχάνει επιστροφή του ΦΠΑ

Πορτογαλικός ποδοσφαιρικός όμιλος αγόρασε παίκτη από όμιλο της Ρουμανίας έναντι 2.500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ύψους 475.000 ευρώ.

Ο όμιλος ζήτησε επιστροφή του ΦΠΑ από τις ρουμανικές αρχές, αλλά δεν λάμβανε καμία απάντηση παρότι είχαν περάσει 8 μήνες.

Μετά από παρέμβαση του SOLVIT, οι ρουμανικές φορολογικές αρχές επέστρεψαν τον ΦΠΑ.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 4 εβδομάδες.