Cesta

Daně

Portugalská móda v Itálii

Sdružení portugalského módního průmyslu požádalo italské daňové úřady o vrácení DPH za různé modní veletrhy v Itálii.

Spolu s žádostí zaslalo italskému daňovému úřadu i požadované originály faktur.

Vrácení DPH bylo oprávněně zamítnuto, ale italské orgány si originály faktur ponechaly. To pro portugalské sdružení znamenalo velký problém, protože tyto originály potřebovalo do svého účetnictví.

Po zásahu centra SOLVIT v Itálii, poslal daňový úřad originály faktur zpět žadateli.

Vyřešeno za 6 týdnů.


Občan Slovinska dostal zpět zdanění svých úspor

Slovinský státní příslušník, který žije a pracuje ve Španělsku, požádal o vrácení daně z úspor (207,86 eur), kterou banka z jeho účtu automaticky odečetla.

Španělské úřady ale daň nevrátily, a to je v rozporu s právními předpisy EU o zamezení dvojího zdanění příjmů z úspor.

Po zásahu centra SOLVIT úřady částku, kterou banka odečetla, vrátily.

Vyřešeno za 8 týdnů.


Francouzský podnik získal zpět DPH z Německa

Francouzská firma požádala německé úřady o vrácení DPH. Na její žádost však ani po 10 měsících nepřišla žádná odpověď.

Díky zásahu centra SOLVIT došlo k urychlení postupu vrácení daně a firma požadovanou částku obdržela.

Vyřešeno za 6 týdnů.


Portugalský fotbalový klub získal zpět DPH

Portugalský fotbalový klub koupil hráče rumunského klubu za 2 500 000 eur (včetně DPH ve výši 475 000 eur).

Klub požádal rumunské úřady o vrácení DPH, ale ani po 8 měsících neobdržel žádnou odpověď.

Po zásahu centra SOLVIT rumunské daňové orgány DPH vrátily.

Vyřešeno za 4 týdny.