Cosán nascleanúna

Cánachas

Faisean Portaingéalach san Iodáil

D'iarr comhlachas Portaingéalach ó thionscal an fhaisin ar údaráis chánach na hIodáile go n-aisíocfaí a CBL i leith roinnt aonach faisin san Iodáil.

Agus é ag cur isteach ar an aisíocaíocht, chuir an comhlachas Portaingéalach na bunsonraisc chuig údaráis chánach na hIodáile mar a éilíodh.

Bhí sé de cheart ag na húdaráis aisíoc an CBL a dhiúltiú ach choimeád siad na bunsonraisc freisin. D'fhág sin go raibh fadhb ag an gcomhlachas Portaingéalach a raibh na bunsonraisc ag teastáil uaidh chun críocha cuntasaíochta.

Nuair a rinne ionad SOLVIT san Iodáil idirghabháil, sheol na húdaráis na bunsonraisc ar ais chuig an iarratasóir.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 6 seachtaine.


Aisíocadh cáin ar choigilteas le Slóivéanach

Chuir náisiúnach Slóivéanach a bhí ag obair agus ag maireachtáil sa Spáinn isteach ar aisíoc cánach a d'íoc sé ar a choigilteas (€207.86), suim a choimeád a bhanc siar go huathoibríoch.

Ach níor aisíoc údaráis na Spáinne an tsuim sin - rud a sháraigh dlí an AE atá ceaptha le cánachas dúbailte ar ioncam coigiltis a chosc.

Tar éis idirghabháil SOLVIT, d'aisíoc údaráis na Spáinne an tsuim a bhí á coimeád sna bainc.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 8 seachtaine.


Fuair cuideachta Fhrancach aisíocaíocht CBL ón nGearmáin

D'iarr cuideachta Fhrancach aisíocaíocht CBL ó údaráis na Gearmáine – ach ní bhfuarthas aon fhreagra ar an iarraidh ar feadh 10 mí.

A bhuí le hidirghabháil SOLVIT, cuireadh dlús leis an nós imeachta agus fuair an chuideachta an tsuim a d'iarr sí.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 6 seachtaine.


Fuair club peile Portaingéalach aisíocaíocht CBL

Cheannaigh club peile Portaingéalach imreoir ó chlub Rómánach ar €2 500 000, lena n-áirítear €475 000 i CBL.

D'éiligh an club aisíocaíocht CBL ó údaráis na Rómáine, agus tar éis 8 mí ní raibh aon fhreagra faighte acu fós.

Tar éis idirghabháil SOLVIT, d'aisíoc údaráis chánach na Rómáine an CBL.

Réitíodh an fhadhb laistigh de 4 seachtaine.