Navigacijska pot

Obdavčitev

Portugalska moda v Italiji

Portugalsko modno združenje je italijanski davčni organ zaprosilo za vračilo DDV, plačanega v Italiji za različne modne sejme.

Portugalsko modno združenje je svoji vlogi, ki so jo naslovili na italijanski davčni organ, priložilo tudi zahtevane originalne račune.

Italijanski organ je upravičeno zavrnil vračilo DDV, vendar je zadržal originalne račune. Portugalsko združenje se je znašlo v težavah, saj je račune potrebovalo za svoje računovodstvo.

Po posredovanju italijanskega centra SOLVIT je italijanski davčni organ originalne račune vrnil portugalskemu modnemu združenju.

Rešitev zadeve v 6 tednih.


Slovencu povrnjen davek na prihranke

Slovenski državljan, ki je živel in delal v Španiji, je vložil zahtevek za vračilo davka na varčevalni račun (207,86 evrov), ki so mu ga v banki samodejno obračunali.

Toda pristojni španski organi mu zneska niso povrnili, kar je v nasprotju z zakonodajo EU, ki preprečuje dvojno obdavčitev dohodka od prihrankov.

Po posredovanju centra SOLVIT so španski organi vrnili obračunani davek.

Rešitev zadeve v 8 tednih.


Nemčija vrne DDV francoskemu podjetju

Francosko podjetje v Nemčiji vložilo zahtevek za vračilo DDV, toda pristojni nemški organ tudi po 10 mesecih ni odgovoril na vlogo.

Po posredovanju centra SOLVIT so zadevo pospešeno rešili in podjetju vrnili DDV.

Rešitev zadeve v 6 tednih.


Vračilo DDV portugalskemu nogometnemu klubu

Portugalski nogometni klub je za igralca romunskega kluba odštel 2 500 000 evrov, vključno s 475 000 DDV.

Portugalski klub je pri romunskem davčnem organu zahteval vračilo DDV, vendar tudi po 8 mesecih ni prejel odgovora.

Po posredovanju centra SOLVIT je romunski davčni organ vrnil plačani DDV.

Rešitev zadeve v 4 tednih.