Navigatsioonitee

Maksustamine

Portugali mood Itaalias

Portugali moetööstuse liit palus Itaalia maksuametilt käibemaksu tagastamist erinevatel messidel osalemise eest Itaalias.

Maksude tagastamist taotledes saatis Portugali ettevõtja Itaalia maksuasutustele nõutavad originaalarved.

Käibemaksutagastusest keelduti põhjendatult, kuid Itaalia ametiasutused jätsid originaalarved endale. See tekitas probleeme Portugali ettevõtjale, kes vajas originaalarveid raamatupidamiseks.

Pärast SOLVITi Itaalia keskuse sekkumist saatsid Itaalia ametiasutused originaalarved taotlejale tagasi.

Probleem lahendati 6 nädalaga.


Sloveenia kodanikule tagastatakse hoiuste intresside maks

Sloveenia kodanik, kes töötab ja elab Hispaanias, taotles hoiuste intresside maksu tagastamist (207,86 eurot), mis oli tema panga poolt automaatselt kinni peetud.

Kuid Hispaania ametiasutused ei tagastanud asjaomast summat. See on vastuolus ELi õigusega, mille kohaselt peatatakse hoiustelt saadava tulu topeltmaksustamine.

Pärast SOLVITi sekkumist tagastasid Hispaania ametiasutused pankade poolt kinnipeetud summa.

Probleem lahendati 8 nädalaga.


Prantsuse äriühing saab käibemaksutagastuse Saksamaalt

Prantsusmaa äriühing taotles käibemaksutagastust Saksamaa ametiasutustelt, kuid taotlusele ei vastatud 10 kuu jooksul.

Tänu SOLVITi sekkumisele kiirendati menetlust ning äriühing sai küsitud summa tagasi.

Probleem lahendati 6 nädalaga.


SOLVIT aitab Portugali jalgpalliklubidel käibemaksu tagasi saada

Portugali jalgpalliklubi ostis 2 500 000 euro eest (mis sisaldas 475 000 euro suurust käibemaksu) Rumeenia klubist mängija.

Klubi taotles Rumeenia ametiasutustelt käibemaksutagastust, kuid 8 kuud hiljem ei olnud ikka veel vastust saadud.

Pärast SOLVITi sekkumist maksis Rumeenia maksuamet käibemaksu tagasi.

Probleem lahendati 4 nädalaga.