Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Δημοσιεύσεις

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορείτε

  • να δείτε και να τηλεφορτώσετε όλες τις εκδόσεις αυτής της Γενικής Διεύθυνσης,
  • να αναζητήσετε τον κατάλογο των εκδόσεών μας βάσει τομέα πολιτικής, λέξεων - κλειδιών, του έτους ή του αριθμού αναφοράς,
  • να παραγγείλετε εκδόσεις που σας ενδιαφέρουν επικοινωνώντας μαζί μας ή μέσω του EU Bookshop, του ηλεκτρονικού καταλόγου εκδόσεων των ευρωπαϊκών οργάνων,
  • να εγγραφείτε δωρεάν στους θεματικούς μας καταλόγους συνδρομητών, συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό δελτίο εγγραφής.

Εγγραφή

Μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητής για να λαμβάνετε δωρεάν έντυπες εκδόσεις της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να ενημερώνεστε κάθε φορά που νέες εκδόσεις δημοσιεύονται ηλεκτρονικά.

Μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου μπορείτε να εγγραφείτε στον κατάλογο συνδρομητών του περιοδικού "Social Agenda". Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν ή περισσότερους από τους 10 διαφορετικούς θεματικούς τομείς. Με τον τρόπο αυτό, θα λαμβάνετε αυτόματα όλα τα φυλλάδια που αναφέρονται στα συγκεκριμένα θέματα. Όσες εκδόσεις δεν υπάρχουν στη γλώσσα επιλογής σας θα σας αποστέλλονται στα αγγλικά.

Οι συνδρομητές μπορούν να λάβουν το πολύ 9 αντίτυπα από κάθε έκδοση. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε περισσότερα αντίτυπα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, συμπληρώστε το σχετικό δελτίο στη σελίδα "ακύρωση".

Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής σας, μπορείτε να μας στείλετε τη νέα σας διεύθυνση κάνοντας κλικ στο "Ζητάτε αλλαγή διεύθυνσης;" στη σελίδα "εγγραφή".

Διαδώστε αυτή τη σελίδα