Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Foilseacháin

Ar an suíomh seo is féidir leat:

  • Na foilseacháin uile a fhoilsíonn an Ard-Stiúrthóireacht seo a fheiceáil agus a íoslódáil.
  • Cuardach a dhéanamh inár gcatalóg foilseachán de réir réimse beartais, de réir eochairfhocail, de réir bliana nó de réir uimhir thagartha.
  • Na foilseacháin is inspéise duit a ordú trí theagmháil a dhéanamh linn nó tríd an EU Bookshop, catalóg foilseachán ar líne na n-institiúidí Eorpacha.
  • Síntiús a fháil saor in aisce dár liostaí postála téamacha ach an fhoirm shintiúis ar líne a líonadh.

Sintiús

Is féidir leat síntiús a fháil saor in aisce chun cóipeanna priontáilte a fháil de na foilseacháin a chuireann an Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus um Uilechuimsitheacht amach. Is féidir leat fógra a fháil nuair a fhoilsítear foilseacháin nua ar líne.

Tríd an bhfoirm shíntiúis ar líne is féidir leat síntiús a fháil don iris "Social Agenda". Is féidir leat freisin ceann amháin nó níos mó de na 10 réimse ábhair atá ar fáil a roghnú. Ansin cuirfear chugat go huathoibríoch aon bhróisiúr a fhoilseofar ar na hábhair sin. Cuirfear chugat i mBéarla na doiciméid nach bhfuil ar fáil i do rogha teanga.

Tá líon na síntiús teoranta do 9 gcóip ar a mhéid. Más mian leat tuilleadh cóipeanna a fháil, déan teagmháil linn.

Más maith leat do shíntiús a chur ar ceal, líon isteach an fhoirm ar an leathanach "díliostáil".

Agus má aistríonn tú go seoladh eile, féadfaidh tú do sheoladh nua a chur chugainn ach gliogáil ar "Iarraidh ar athrú seolta" ar an leathanach "síntiúis".

Níl aon nuacht ghaolmhar ann le sé mhí.

An leathanach seo a chomhroinnt: