Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Rahastamine

Teabe jagamine on üks olulisemaid tegureid ajakohastatud koordineerimise edukuse tagamiseks. See on jagatud ülesanne, mille raames saavad sotsiaalkindlustusasutused, riiklikud ametiasutused ja sotsiaalpartnerid etendada olulist rolli kodanikele nende õiguste kasutamise kättesaadavuse parandamisel.

Koostööd ja sotsiaalkindlustusalase teabe koordineerimist hõlmavad meetmed

Euroopa Komisjon toetab rahaliselt:

  • sotsiaalkindlustusasutuste vahelise koostöö rahvusvahelisi meetmeid;
  • teadlikkuse tõstmise rahvusvahelisi meetmeid, millega parandatakse inimeste teadmisi oma õigustest ja kohustustest, mis tulenevad sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevatest ELi määrustest;
  • rahvusvahelisi või riiklikke meetmeid elektroonilise andmevahetuse süsteemi (EESSI) ettevalmistamiseks ja rakendamiseks.

Seotud uudised

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte