Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Finansiering

Formidling af oplysninger er en forudsætning for, at den moderniserede koordinering kan fungere. Socialsikringskontorerne, de nationale forvaltninger og arbejdsmarkedets parter spiller alle en vigtig rolle ved at informere borgerne bedre om deres rettigheder.

Samarbejde og oplysning om koordinering af social sikring

Kommissionen giver økonomisk støtte til:

  • tværnationale samarbejdsforanstaltninger mellem socialsikringskontorer
  • tværnationale oplysningsforanstaltninger, der skal gøre borgerne mere opmærksomme på deres rettigheder og pligter ifølge EU's lovgivning om koordinering af den sociale sikring
  • tværnationale foranstaltninger, der skal bane vej for og iværksætte systemet til elektronisk dataudveksling (EESSI).

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side