Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Mikrokrediidirahastu „Progress”

Mis on mikrokrediidirahastu „Progress”

2010. aastal käivitatud Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” (Mikrokrediidirahastu „Progress”) abil suurendatakse mikrokrediidi (alla 25 000 euro suurused laenud) kättesaadavust tegevust alustavatele või seda arendavatele väikettevõtetele.

Mikrokrediidirahastu „Progress” vahendusel ei rahastata ettevõtjaid otse, kuid see võimaldab valitud mikrokrediidi pakkujatel ELis suurendada laenude andmist järgmiste meetmete abil:

  • andes tagatisi, jagades seeläbi krediidi pakkujate võimalikke kaotusriske;
  • pakkudes rahastamist, et suurendada mikrokrediitide andmist.

Mikrokrediidi pakkujad võivad olla eraõiguslikud või avalik-õiguslikud pangad, pangandusvälise sektori mikrorahastamisega tegelevad asutused ja mittetulunduslikud mikrokrediidi pakkujad.

Ettevõtjatele antavate mikrolaenude tingimused (summa, kestus, intressimäärad ja tasud, laenu saamiseks kuluv aeg) sõltuvad konkreetsest mikrokrediidi pakkujast.

Sellist rahastamist ei saa kasutada selliste krediidiliinide katmiseks nagu arvelduskrediidid või lühiajalised käibevahendid.

Kas mul on õigus saada vahendeid mikrokrediidirahastust „Progress”?

Jah, kui

  • soovite saada füüsilisest isikust ettevõtjaks või luua/arendada mikroettevõtet (vähem kui kümme töötajat), eelkõige sotsiaalettevõtet;
  • olete töötu;
  • olete olnud tööturust eemal;
  • teil on raskusi saada tavapärast krediiti (kuna olete naissoost; teid peetakse liiga nooreks või liiga vanaks; kuulute vähemusrühma; või teil on puue jne).

Kuidas krediiti taotleda?

Vaadake, kas teie riigis on juba mikrokrediidi pakkujaid. Nemad saavad teid teavitada konkreetsetest taotlusnõuetest ja -menetlustest. Te võite saata oma mikrolaenu taotluse otse neile.

Hakake mikrokrediidirahastu „Progress” mikrokrediidi pakkujaks

Mikrokrediidirahastut „Progress” toetab Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank ning seda haldab Euroopa Investeerimisfond.

Vaata ka …

Muud mikorahastamisprogrammid

Jaga seda lehte