Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Progress Mikrofinansiering

Hvad er Progress Mikrofinansiering?

Den europæiske mikrofinansieringsordning Progress (Progress Mikrofinansiering), der blev oprettet i 2010, gør det lettere at opnå mikrokredit – dvs. lån på under 25 000 euro – til at oprette eller udvikle en mindre virksomhed.

Progress Mikrofinansiering står ikke selv for finansiering til iværksættere, men giver udvalgte udbydere af mikrokredit i EU mulighed for at låne ud ved at:

  • udstede garantier og derved dele udbydernes potentielle risiko
  • stille midler til rådighed, så der kan gives mere mikrofinansiering i form af lån.

Udbyderne af mikrokredit kan være private eller offentlige banker, mikrofinansinstitutioner uden for bankverdenen og nonprofit-udbydere af mikrokredit.

Betingelserne for mikrolån til iværksættere – beløb, løbetid, rentesats og gebyrer, tidsramme for at få lån – afhænger af den pågældende mikrokreditudbyder.

Finansiering fra Progress kan ikke bruges til at dække kreditter som f.eks. kassekredit eller kortvarige revolverende lån.

Kan jeg få adgang til mikrofinansiering fra Progress?

Ja, hvis du:

  • gerne vil være selvstændig eller oprette/udvikle en mikrovirksomhed (under ti ansatte), især en social virksomhed
  • er arbejdsløs
  • har været væk fra arbejdsmarkedet et stykke tid
  • har svært ved at få lån på normale vilkår (fordi du er: kvinde, betragtes som for ung eller for gammel, tilhører en minoritetsgruppe, har et handicap osv.).

Hvordan ansøger jeg?

Find ud af, om der allerede findes udbydere af mikrokredit i dit land. De kan give dig oplysninger om konkrete ansøgningskrav og -procedurer. Du kan sende din ansøgning om et mikrolån direkte til dem.

Vær med til at tilbyde mikrokredit i Progress-projektet

Progress Mikrofinansiering støttes af Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank og styres af Den Europæiske Investeringsfond.

Se også

Andre mikrofinansieringsprogrammer

Del denne side