Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Mikrokrediidirahastu „Progress” - Kuidas saada mikrokrediidi pakkujaks mikrokrediidirahastu „Progress” raames?

Kes saavad taotleda?

Kõik avalik-õiguslikud või eraõiguslikud asutused, kes pakuvad mikrokrediiti ja/või tagatisi mis tahes ELi liikmesriigis asutatud füüsilisest isikust ettevõtjatele või mikroettevõtete omanikele.

Millist kasu sellest saadakse?

See annab võimaluse

  • suurendada laenumahtusid ning meelitada ligi uusi kliente;
  • äratada huvi uutes erasektori investorites ning muuta aktsiakapitalis osalemise struktuuri jätkusuutlikumaks;
  • luua katseprojekte ja saada kasu mastaabisäästust;
  • võtta vastu jätkusuutlikumaid meetmeid tööhõive edendamiseks.

Mis see maksab?

Juhul kui taotletakse mikrokrediidi tagatisi – ei kaasne sellega muid kulusid, kui võimalik vahendustasu.

Juhul kui taotletakse rahastatud vahendeid, kajastavad hinnad turutingimusi ja kohaldatavaid viitemäärasid, riigi ja osapoole riskimakseid, konkurentsi ning kulude katmist.

Taotluse esitamine

Mikrokrediidi tagatise (otsesed või vastutagatised) taotemiseks, vastake palun Euroopa Investeerimisfondi veebisaidil esitatud osalemiskutsele.

Rahastamisvahendite taotlemiseks (erinevad laenu vormid ja omakapitaliinvesteeringud ) eriotstarbelise investeerimisfondi kaudu, mis võimaldab mikrokrediidi pakkujatel suurendada oma laene (tulevastele) ettevõtjatele, saatke palun oma soovivaldus Euroopa Investeerimisfondi järgmisel aadressil: p.eriksson@eif.org.

Kuidas mikrokrediidi pakkujaid valitakse?

Euroopa Investeerimisfond, mis haldab mikrokrediidirahastut „Progress”, võtab arvesse:

  • taotlevate asutuste vastavust panganduse standardnõuetele;
  • kogemust mikrorahastamise valdkonnas;
  • finantsolukorda;
  • finantssuutlikkust;
  • operatiivset suutlikkust;
  • oodatavat mõju (nt mahud ja geograafiline ulatus).

Täiendav teave – Euroopa Investeerimisfondi veebisait

Tagatised ja rahastatud vahendid, sealhulgas taotlemismenetlus (vaid inglise keeles)

Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” (Euroopa Investeerimisfondi veebisait) (vaid inglise keeles)

Jaga seda lehte