Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Dit første EURES-job

En håndsrækning til de unge

Dit første EURES-job (YfEJ) er en målrettet mobilitetsordning. Den slags ordninger skal:

 • besætte ledige stillinger i bestemte sektorer, fag, lande eller landegrupper eller
 • støtte bestemte grupper blandt arbejdstagerne, der er særlig mobile, f.eks. de unge.

Hvordan fungerer det?

 • Dit første EURES-job er åbent for unge jobsøgende og arbejdsgivere i de 28 EU-lande, Norge og Island.
 • Ansøgerne skal være statsborgere og personer med lovligt ophold i et af disse lande.
 • Ordningen har til formål at hjælpe
  • unge op til 35 år med at finde arbejde, praktikophold eller lærlingeuddannelser i et andet medlemsland
  • arbejdsgivere med at finde de færdigheder, deres virksomheder har behov for.
 • Aktiviteterne gennemføres af konsortier under ledelse af EURES-tjenester, og med deltagelse fra mindst syv lande.

Hvordan finansieres programmet?

Siden 2014 har YfEJ været finansieret under EURES-delen af EaSI-programmet.

Aktiviteterne finansieres gennem årlige indkaldelser af forslag. Hvis du vil vide mere, kan du se de offentliggjorte indkaldelser (igangværende og/eller lukkede) og listen over tildelte tilskud.

Læs mere om Dit første EURES-job:

EURES-portalen

I statusrapporterne (kun på engelsk)

Dit første EURES-job – forberedelser

Dit Første EURES-job kørte som pilotprojekt fra 2012 til midten af 2015. Forberedelserne blev finansieret over EU's budget for 2011-2013.

Formålet var at hjælpe unge EU-borgere i alderen 18-30 år med at finde job, praktikophold eller læreplads i et EU-land.

Den foreløbige evalueringsrapport om Dit Første EURES-job giver et overblik over de første to års resultater og de største udfordringer i fremtiden. Den endelige evalueringsrapport om Dit Første EURES-job - 2012-2015 giver et overblik over resultaterne af pilotprojektet (kun på engelsk).

Der gennemføres en efterfølgende evaluering frem til sidste kvartal af 2016.

Formålet er

 • at vurdere og færdiggøre resultaterne af den foreløbige evaluering
 • at undersøge udgifter til, fordele og konsekvenser ved aktionen og andre muligheder i fremtiden.

Der blev foretaget en efterfølgende vurdering af den forberedende foranstaltning mellem 2015 og 2016. En rapport kommer senere.

Del denne side