Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Sloveenia

Teave ei ole valitud keeles kättesaadav. Palun valige mõni muu keel.

de en fr sl

Meie keelepoliitika

Veebisaidil järgitakse portaali EUROPA üldist keelepoliitikat. Püüame avaldada nii palju teavet kui võimalik ELi 24 keeles. Tulenevalt piiratud tõlkevõimalustest ja asjaolust, et teatud tekstid (näiteks uudised) tuleb kiiresti avaldada, on mõnikord teave kättesaadav ainult inglise, prantsuse ja saksa keeles.

Õigusaktid ja ametlikud dokumendid on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes Euroopa Komisjoni veebisaidil EUR-Lex.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte