Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Slovenia

(Posodobljeno 2020)

Nekoč v življenju boste morda potrebovali enega od prejemkov socialne varnosti. Če živite v državi, v kateri ste bili rojeni, in izpolnjujete pogoje, boste upravičeni do prejemanja podpore. Do teh prejemkov pa imate pravico tudi, če ste državljan(-ka) katere koli države EU in se preselite v drugi del EU. Informacije v nadaljevanju opisujejo, kdaj ste upravičeni do prejemkov, do česa ste upravičeni in kako postopati pri uveljavljanju.


Družina
Otroški dodatek
Drugi družinski prejemki
Starševsko varstvo

Zdravje
Družinski pomočnik
Nadomestilo plače za čas bolezni
Zdravstveno varstvo
Dolgotrajna oskrba, pomoč na domu, institucionalno varstvo.

Nezmožnost
Poškodbe pri delu in poklicne boleznii
Pravice iz invalidskega zavarovanja

Pokojnina in preživeli družinski član
Vdovska in družinska pokojnina
Pokojnine

Socialna pomoč
Minimalna sredstva

Brezposelnost
Brezposelnost

Predhodna vključenost v zavarovanje tujini se upošteva
Predhodna vključenost v zavarovanje tujini se lahko upošteva

Običajno prebivališče
Običajno prebivališče

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej