Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej programu EaSI - powiązane nagrania wideo

Długość :01:01 / Data: Nov 2016

The Employment and Social Innovation (EaSI) programme is a European-level financing instrument managed directly by the European Commission to support employment, social policy and labour mobility across the EU. The Microfinance and Social Entrepreneurship axis (21% of the total budget) promotes access to micro-finance and social entrepreneurship.

Aby pobrać nagranie wideo, przejdź na stronę usług audiowizualnych Komisji Europejskiej

Udostępnij tę stronę