Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuund - Videod

Kestus :01:01 / kuupäeva alusel: Nov 2016

The Employment and Social Innovation (EaSI) programme is a European-level financing instrument managed directly by the European Commission to support employment, social policy and labour mobility across the EU. The Microfinance and Social Entrepreneurship axis (21% of the total budget) promotes access to micro-finance and social entrepreneurship.

Video alla laadimiseks pöörduge palun Euroopa Komisjoni audiovisuaalteenuste lehele.

Jaga seda lehte