Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Os mikrofinancovanie a sociálne podnikanie programu EaSI - Súvisiace videá

Dĺžka :01:01 / Dátum: Nov 2016

The Employment and Social Innovation (EaSI) programme is a European-level financing instrument managed directly by the European Commission to support employment, social policy and labour mobility across the EU. The Microfinance and Social Entrepreneurship axis (21% of the total budget) promotes access to micro-finance and social entrepreneurship.

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku