Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Ilgums :01:01 / Datums: Nov 2016

Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI programma) ir ES līmeņa finansēšanas instruments, kuru pārvalda tieši Eiropas Komisija. Programma atbalsta nodarbinātību, sociālo politiku un darbaspēka mobilitāti Eiropas Savienībā. Tās apakšprogramma “Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība” (ar 21 % no kopbudžeta) veicina piekļuvi mikrofinansējumam un sociālajai uzņēmējdarbībai.

Lai lejupielādētu video, ejiet uz Eiropas Komisijas audiovizuālajiem pakalpojumiem

Ieteikt šo lapu: