Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

PROGRESS-delen af EaSI

Moderne beskæftigelses- og socialpolitik

PROGRESS-delen af EaSI hjælper EU og de enkelte lande med at forbedre deres politik på tre områder:

Målsætninger

 • At udvikle og udbrede sammenlignelig analytisk viden af høj kvalitet.
 • At formidle effektiv og inklusiv erfaringsudveksling, gensidig læring og dialog.
 • At sørge for finansiel støtte til afprøvning af nyskabelser inden for social- og arbejdsmarkedspolitik.
 • At give organisationer finansiel støtte til at øge deres kapacitet til at udvikle, fremme og støtte gennemførelsen af EU's instrumenter og politikker.

Hvem kan deltage?

PROGRESS-aksen er åben for alle offentlige og/eller private organer, aktører og institutioner, især:

 • nationale, regionale og lokale myndigheder
 • arbejdsformidlinger
 • specialiserede organer i medfør af EU's lovgivning
 • arbejdsmarkedets parter
 • ikke-statslige organisationer
 • højere uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutter
 • eksperter i evalueringer og konsekvensanalyser
 • nationale statistiske kontorer
 • medierne.

Der kan gives støtte til samarbejde med internationale organisationer, især Europarådet, OECD, ILO, andre FN-organer og Verdensbanken.

Sådan ansøger du

De aktiviteter, der skal finansieres, er defineret i et arbejdsprogram, som programmeringsudvalget har vedtaget.

Støtteberettigede organisationer, der ønsker at søge om finansiering, skal svare på en indkaldelse af tilbud og/eller en indkaldelse af forslag.

Finansiering

55 % af det samlede EaSI-budget går til PROGRESS-delen. 20 % af denne kvote går til bekæmpelse af ungdomsledighed, 45 % til social beskyttelse, social integration og nedbringelse og forebyggelse af fattigdom og 7 % til arbejdsvilkår.

Fra den overordnede bevilling til aksen Progress afsættes en betydelig del til fremme af social(politisk) innovation som en metode til afprøvning og evaluering af innovative løsninger, så de kan udbredes.

Del denne side