Заетост, социални въпроси и приобщаване

Гъвкава сигурност

Тази информация не е достъпна на избрания език. Моля изберете друга езикова версия.

de en fr

Нашата езикова политика

Нашият уебсайт се придържа към общите езикови насоки, определени за EUROPA. Стремим се да публикуваме възможно най-много информация на 24 езика на ЕС. Поради свързани с превода ограничения и поради факта, че някои материали (например новините) трябва да се публикуват бързо, част от информацията е само на английски, френски и немски.

Законодателството и други официални документи са достъпни на всички езици на ЕС на сайта EUR-Lex на Европейската комисия.

Свързани новини

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница