Навигационна пътека

Архив „Новини“

20.07.2018

IMI helps enforce GDPR

IMI is now ensuring the proper im­plement­ation of the General Data Pro­tection Regu­lation (GDPR), pro­viding multi­lingual online information ex­change functions for Euro­pean Insti­tutions and National Data Pro­tection Super­visory authorities.

19.07.2018

100 хиляди обмена на информация

Използването на IMI постепенно нараства: до декември 2017 г. общият брой на случаите на обмен на информация чрез IMI бе надхвърлил 100 000. Само през 2017 г. бяха изпратени близо 34 000 заявки с участието на над 8200 регистрирани органа.
Вижте интерактивната статистика за повече информация!

27.10.2015

Анкета сред потребителите — резултати са публикувани

Комисията проведе проучване, за да оцени опита на потребители с IMI от гледна точка на леснотата за ползване, функциите и ползите от системата. Резултатите от проучването вече са публикувани.

20.04.2015

Обществени поръчки в IMI

Публичните органи вече могат да използват IMI, за да проверяват информация и документация, предоставена от компании от други европейски страни в рамките на процедури за обществени поръчки.

20.01.2015

Постижения през 2014 г. – Бюлетинът за IMI е публикуван

18.09.2014

Нова версия на IMI

Пусната бе нова версия на IMI. Структурата на органите в IMI е опростена, а управлението на потребителите и органите — подобрено. За повече подробности, моля, разгледайте нашите ръководства за IMI.

23.07.2014

Ново издание на информационното табло за единния пазар

Данните за IMI вече са по-пълни след добавянето на два нови индикатора за качество към изданието на таблото от юли 2014 г.

15.07.2014

IMI ще обхване три нови правни области

  • Обществени поръчки
  • Връщане на паметници на културата
  • Прилагане на директивата за командироване на работници
27.01.2014

Постижения през 2013 г. – Бюлетинът за IMI е публикуван

На 23 януари 2014 г. изпратихме последния бюлетин за IMI, в който е описан напредъкът, постигнат през 2013 г.

15.11.2013

Успешно разширяване на IMI

На 15 ноември 2013 г. IMI бе отворена за административно сътрудничество в рамките на директивата за електронната търговия.

04.07.2013

Стартира уебсайт със сравнителни показатели за единния пазар

От днес започва да функционира достъпен само онлайн обзор на напредъка в областта на единния пазар – по-подробна и лесна за използване система за публикуване на данни за единния пазар.

Достъп до IMI

Само регистрирани потребители имат достъп до Информационната система за вътрешния пазар (IMI).

Система за обучение на IMI

Ако сте нов потребител и искате да се запознаете със системата, можете да използвате нашата учебна среда.

За тази цел първо трябва да се регистрирате.

Все още нямате регистрация?

Заявлението ви за регистрация трябва да бъде одобрено от национален IMI координатор. Само компетентни органи могат да искат регистрация в IMI.