Ако не можете да прочетете това съобщение, моля, щракнете тук, за да го прочетете онлайн.
Януари 2014 г.

Уважаеми потребители на IMI,

В този брой ще ви разкажем за най-важните постижения на IMI през 2013 г.

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2013 г. » « НАГОРЕ

През февруари в IMI бе интегрирано обработването на случаи от СОЛВИТ. Центровете на СОЛВИТ в страните от ЕИП си сътрудничат за неформално разрешаване на проблеми на граждани и предприятия, свързани с неправилно прилагане на законодателството на ЕС от публични органи. Повече за СОЛВИТ.


През юли 2013 г. Хърватия се присъедини не само към Европейския съюз, но и към IMI. Вече можете да се свържете с хърватски органи чрез системата.


От септември IMI може да се използва за изпращане на уведомления по Директивата за услугите. Уведомленията съдържат информация за промени в законодателството в областта на услугите и се изпращат на Комисията и на всички държави от ЕС. За потребителите на този модул бяха публикувани специални насоки на английски.


Благодарение на Директивата за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване пациентите, планиращи медицинско лечение в друга страна от ЕС, могат да помолят съответния публичен орган да провери в IMI дали дадено медицинско лице има право да практикува. Повече за трансграничното здравно обслужване.


През ноември стартира пилотен проект за административно сътрудничество в областта на електронната търговия. Органите вече могат да обменят информация чрез IMI за мерки, които са били или трябва да бъдат взети срещу доставчик на услуги на информационното общество. Ако използвате този модул, можете да разгледате нашите насоки на английски език.

ПОДОБРЕНИЯ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА IMI » « НАГОРЕ

Уебсайтът на IMI бе обновен. Полезна информация за използването на IMI

Вече можете да превеждате свободно въведен в IMI текст на всички езици на ЕС. Машинен превод

ПОСЛЕДНИ ФАКТИ И СТАТИСТИКИ » « НАГОРЕ

До октомври общият брой на изпратените чрез IMI заявки за информация бе над 16 000. Само през 2013 г. са изпратени близо 6000 заявки.

На всяка четвърта заявка, изпратена в IMI през 2013 г., е даден отговор в рамките на един ден. Поздравления на органите за предоставянето на толкова добра услуга!

Вижте интерактивната статистика на нашия уебсайт!

КАКВО ПРЕДСТОИ ПРЕЗ 2014 г.? » « НАГОРЕ

В началото на 2014 г. към IMI ще бъде добавена нова област – свидетелствата за управление на влак. Органите ще могат да обменят информация за свидетелствата на машинистите, които редовно пресичат границите. По-късно през годината органите в областта на професионалните квалификации ще могат да изпращат уведомления за нови видове сертификати и дипломи чрез IMI.

Гледайте видеоклипа за IMI на вашия собствен език. В него кратко и забавно е представен начинът на функциониране на системата.

Желаем ви щастлива Нова година и спорно сътрудничество с помощта на IMI!

Екипът на IMI от Европейската комисия, imi-helpdesk@ec.europa.eu

Уебсайт на IMI: http://ec.europa.eu/imi-net
Ако имате коментари, моля, не се колебайте да ни пишете на адрес imi-helpdesk@ec.europa.eu