Sökväg

Nyhetsarkiv

20.07.2018

IMI helps enforce GDPR

IMI is now ensuring the proper im­plement­ation of the General Data Pro­tection Regu­lation (GDPR), pro­viding multi­lingual online information ex­change functions for Euro­pean Insti­tutions and National Data Pro­tection Super­visory authorities.

19.07.2018

100 000 INFORMATIONSTUBYTEN

IMI används i allt större utsträckning – i december 2017 hade IMI använts över 100 000 gånger för att utbyta information. Bara 2017 skickades nästan 34 000 förfrågningar mellan över 8 200 registrerade myndigheter.
Läs mer i vår interaktiva statistik!

27.10.2015

IMI-enkätens resultat har publicerats

Kommissionen har gjort en enkät för att ta reda på vad användarna tycker om IMI:s användarvänlighet, funktioner och fördelar. Enkätens resultat har nu publicerats.

20.04.2015

Offentlig upphandling i IMI

Nu kan upphandlande myndigheter använda IMI för att kontrollera uppgifter och dokumentation som anbudsgivare från andra europeiska länder lämnat in.

20.01.2015

Resultat 2014 – nytt nyhetsbrev från IMI

18.09.2014

Ny IMI-version

Den nya IMI-versionen har en enklare struktur för myndigheter och bättre hantering av myndigheter och användare. Läs mer i våra manualer.

23.07.2014

Ny resultattavla för den inre marknaden publicerad

För att komplettera IMI-rapporten har två nya kvalitetsindikatorer lagts till i resultattavlan för den inre marknaden från juli 2014.

15.07.2014

IMI utvidgas till att omfatta tre nya lagstiftningsområden

  • Offentlig upphandling
  • Återlämnande av kulturföremål
  • Utstationering av arbetstagare
27.01.2014

Resultat 2013 – nytt nyhetsbrev från IMI

Den 23 januari 2014 kom det senaste nyhetsbrevet från IMI med en översikt över de viktigaste händelserna 2013.

15.11.2013

Nytt arbetsflöde i IMI

Sedan den 15 november 2013 kan IMI även användas för administrativt samarbete enligt e-handelsdirektivet.

04.07.2013

Ny webbplats för resultattavlan för den inre marknaden

I dag läggs resultattavlan för den inre marknaden ut på nätet och därmed införs ett vidare och mer användarvänligt rapporteringssystem.

Använd IMI

Bara registrerade användare har tillgång till informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

IMI:s övningssystem

Om du är en ny användare och vill bekanta dig med systemet, kan du använda vårt övningssystem.

Innan du kan börja måste du först registrera dig.

Inte registrerad?

Din registreringsbegäran måste godkännas av en nationell IMI-samordnare. Bara behöriga myndigheter kan registrera sig i IMI.