Cosán nascleanúna

Cartlann nuachta

20.07.2018

IMI helps enforce GDPR

IMI is now ensuring the proper im­plement­ation of the General Data Pro­tection Regu­lation (GDPR), pro­viding multi­lingual online information ex­change functions for Euro­pean Insti­tutions and National Data Pro­tection Super­visory authorities.

19.07.2018

100K Information Exchanges

The use of IMI is steadily increasing: by December 2017, the total number of information exchanges sent through IMI had exceeded 100,000. In 2017 alone nearly 34,000 requests were sent, involving more than 8,200 registered authorities.
Consult the interactive statistics to know more!

27.10.2015

Suirbhé ar na húsáideoirí uile - tá na torthaí foilsithe

Reáchtáil an Coimisiún suirbhé chun an tuiscint a bhí ag úsáideoirí IMI maidir le háisiúlacht don úsáideoir, feidhmeanna agus tairbhí an chórais sin. Tá torthaí an tsuirbhé foilsithe anois.

20.04.2015

Soláthar poiblí in IMI

As seo amach féadfaidh údaráis phoiblí IMI a úsáid chun eolas agus doiciméid a sheiceáil a sholáthair comhlachtaí soláthair ó thíortha eile san Eoraip.

20.01.2015

Nuachtlitir IMI foilsithe - an méid a baineadh amach in 2014

18.09.2014

Leagan nua d'IMI

Táthar tar éis leagan nua d'IMI a eisiúint. Sa leagan nua simplíodh struchtúr na n-údarás agus cuireadh feabhas ar an gcaoi a mbainistítear údaráis agus úsáideoirí. Tá tuilleadh eolais ina leith seo le fáil sna  treoracha maidir le IMI.

23.07.2014

Leagan nua de Scórchlár an Mhargaidh Aonair foilsithe

Chun an tuarascáil ar an IMI a chríochnú, cuireadh dhá cheann de tháscairí nua cáilíochta le leagan mhí Iúil 2014 de Scórchlár an Mhargaidh Aonair .

15.07.2014

Córas Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI) le trí réimse nua a chuimsiú

  • Soláthar Poiblí
  • Réada cultúrtha a thabhairt ar ais
  • Cur chun feidhme na Treorach maidir le hoibrithe a phostú
27.01.2014

Nuachtlitir IMI foilsithe - an méid a baineadh amach in 2013

An 23 Eanáir 2014 chuireamar amach an nuachtlitir IMI is deireanaí ina dtugtar tuairisc chun dáta ar an dul chun cinn go léir a rinneadh  in 2013.

15.11.2013

Leathnú curtha le IMI

An 15 Samhain 2013, osclaíodh IMI le haghaidh comhair riaracháin faoin Treoir maidir le Ríomhthráchtáilpdf.

04.07.2013

Single Market Scoreboard website launched

With today's launch of the online only Single Market Scoreboard, a more comprehensive and user-friendly reporting system has been put in place.

Rochtain ar IMI

Ní féidir ach le húsáideoirí atá cláraithe rochtain a fháil ar Chóras
Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI).

Córas oiliúna IMI

Mura bhfuil aon taithí agat ar IMI agus más mian leat cleachtadh a fháil ar an gcóras, is féidir leat ár gcóras oiliúna a úsáid.

Chuige sin, ní foláir duit clárú

Níl tú cláraithe fós?

Beidh ar chomhordaitheoir náisiúnta IMI d'iarratas ar chlárú a cheadú. Ní féidir ach le húdaráis inniúla iarratas a dhéanamh ar chlárú in IMI.