Navigatsioonitee

Uudiste arhiiv

20.07.2018

IMI helps enforce GDPR

IMI is now ensuring the proper im­plement­ation of the General Data Pro­tection Regu­lation (GDPR), pro­viding multi­lingual online information ex­change functions for Euro­pean Insti­tutions and National Data Pro­tection Super­visory authorities.

19.07.2018

100 000 PÄRINGUT

IMIt kasutatakse üha enam: 2017. aasta detsembris ületas IMI vahendusel saadetud päringute arv 100 000 piiri. Ainuüksi 2017. aastal saadeti peaaegu 34 000 päringut, millega oli seotud üle 8200 registreeritud asutuse.
Tutvuge lisateabe saamiseks interaktiivse statistikaga!

27.10.2015

Kasutajaküsitluse tulemused on avaldatud

Komisjon korraldas küsitluse, et hinnata IMI kasutajate kogemusi seoses süsteemi kasutajasõbralikkuse, funktsioonide ja sellest tuleneva kasuga. Küsitluse tulemused on nüüd avaldatud.

20.04.2015

Riigihanked IMI-süsteemis

Nüüd saavad avaliku sektori asutused kasutada IMI-süsteemi, et kontrollida teavet ja dokumente, mida esitavad pakkumisel osalevad ettevõtjad teistest Euroopa riikidest.

20.01.2015

2014. aasta saavutused – Uus IMI uudiskiri

18.09.2014

IMI uus versioon

Välja on antud IMI uus versioon. Asutuste struktuuri on lihtsustatud ning asutuste ja kasutajate haldust täiustatud. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge palun IMI juhenditega.

23.07.2014

Uus ühtse turu tulemustabel on avaldatud

IMI aruande täiendamiseks on ühtse turu tulemustabeli 07/2014 väljaandes lisatud kaks uut kvaliteedinäitajat.

15.07.2014

IMI laieneb kolme uude õiguslikku valdkonda

  • Riigihanked
  • Kultuuriväärtuste tagastamine
  • Töötajate lähetamise direktiivi jõustamine
27.01.2014

2013. aasta saavutused – Uus IMI uudiskiri

23. jaanuaril 2014 saatsime uusima IMI uudiskirja, milles antakse ülevaade 2013. aastal tehtud edusammudest.

15.11.2013

IMI kasutusala edukas laiendamine

Alates 15. novembrist 2013 kasutatakse IMI-t ka halduskoostööks e-kaubanduse direktiivi kohaldamisalas.

04.07.2013

Avatakse ühtse turu tulemustabeli veebisait

Täna käivitati ainult Internetis kättesaadav ühtse turu tulemustabel, millega loodi ulatuslikum ja kasutajasõbralikum aruandlussüsteem.

Juurdepääs IMI-le

Ainult registreeritud kasutajatel on juurdepääs siseturu infosüsteemile (IMI).

IMI õppesüsteem

Kui te ei ole IMI-t varem kasutanud ning soovite süsteemiga tutvuda, võite selleks kasutada meie õppesüsteemi.

Selleks peate kõigepealt registreeruma.

Te ei ole veel registreeritud?

Teie registreerimistaotluse peab heaks kiitma riiklik IMI koordinaator. Ainult pädevad asutused saavad taotleda IMI süsteemis registreerimist.