Navigačný riadok

Archív správ

20.07.2018

IMI helps enforce GDPR

IMI is now ensuring the proper im­plement­ation of the General Data Pro­tection Regu­lation (GDPR), pro­viding multi­lingual online information ex­change functions for Euro­pean Insti­tutions and National Data Pro­tection Super­visory authorities.

19.07.2018

100 TISÍC VÝMEN INFORMÁCIÍ

Používanie systému IMI neustále rastie: v decembri 2017 prekročil celový počet výmen informácií uskutočnených v systéme IMI číslo 100 000. Len v roku 2017 bolo zaslaných takmer 34 000 žiadostí, ktoré zahŕňali viac ako 8 200 registrovaných orgánov.
Pozrite sa na naše interaktívne štatistiky!

27.10.2015

Všetky výsledky používateľského prieskumu boli uverejnené

Komisia uskutočnila prieskum s cieľom posúdiť skúsenosti používateľov so systémom IMI, pokiaľ ide o jednoduchosť používania, funkcie a výhody. Výsledky tohto prieskumu boli uverejnené.

20.04.2015

Verejné obstarávanie v IMI

Odteraz môžu verejné orgány používať IMI na kontrolu informácií a dokumentácie, ktorú poskytli uchádzači z iných európskych krajín.

Viac»
20.01.2015

Neprehliadnite: spravodajca IMI s prehľadom výsledkov za rok 2014!

Viac»
18.09.2014

Nová verzia IMI

Uverejnená bola nová verzia systému IMI. Prináša zjednodušenú štruktúru orgánov v IMI a zlepšenú správu používateľov. Podrobnejšie informácie nájdete v našich príručkách IMI.

Viac»
23.07.2014

Uverejnili sme nové vydanie prehľadu výsledkov jednotného trhu

Na dokončenie správy o systéme IMI obsahuje nové vydanie prehľadu výsledkov jednotného trhu (07/2014) dva nové ukazovatele kvality.

Viac»
15.07.2014

Systém IMI sa rozšíri na tri nové oblasti právnej úpravy

  • Verejné obstarávanie
  • Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty
  • Presadzovanie smernice o vysielaní pracovníkov
Viac»
27.01.2014

Neprehliadnite: spravodajca IMI s prehľadom výsledkov za rok 2013!

23. januára sme uverejnili najnovšie vydanie spravodajcu IMI, ktorý obsahuje informácie o pokroku dosiahnutom v priebehu roka 2013.

Viac»
15.11.2013

Úspešné rozšírenie systému IMI

Od 15. novembra je systém IMI dostupný pre administratívnu spoluprácu podľa smernice o elektronickom obchode.

Viac»
04.07.2013

Nová webová lokalita s hodnotiacou tabuľkou pre jednotný trh

Verejnosť dnes vďaka spusteniu online verzie hodnotiacej tabuľky pre jednotný trh získala prístup ku komplexnému a ľahko použiteľnému informačnému systému.

Viac»

Prístup do systému IMI

Do informačného systému o vnútornom trhu (IMI) majú prístup len registrovaní používatelia.

Tréningový systém IMI

Ak nemáte skúsenosti so systémom IMI a chceli by ste si ho vyskúšať, využite náš tréningový systém.

Najskôr sa však musíte zaregistrovať.

Ešte nie ste zaregistrovaní?

Vašu žiadosť o registráciu schvaľuje národný koordinátor IMI. O registráciu v systéme IMI môžu požiadať len príslušné orgány.