Navigačný riadok

Verejné obstarávanie v IMI

Verejné obstarávanie v IMI

Orgány budú môcť:

  • odstrániť pochybnosti o pravosti dokladu alebo osvedčenia poskytnutého uchádzačom,
  • skontrolovať, či spoločnosť spĺňa požadované technické špecifikácie (vnútroštátne normy, označenia, posudzovanie zhody atď.) alebo je vhodná na realizáciu danej zákazky,
  • overiť, či sa na zhotoviteľa, dodávateľa alebo poskytovateľa služby nevzťahujú žiadne dôvody na vylúčenie zo súťaže (napr. že bol odsúdený za podvod),
  • potvrdiť informácie o výberovom konaní, ktoré boli vopred poskytnuté v rámci európskeho štandardizovaného vlastného vyhlásenia.

Viac informácií nájdete v našom letákupdf(343 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  a súbore otázok o verejnom obstarávanípdf(294 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu !

Prístup do systému IMI

Do informačného systému o vnútornom trhu (IMI) majú prístup len registrovaní používatelia.

Tréningový systém IMI

Ak nemáte skúsenosti so systémom IMI a chceli by ste si ho vyskúšať, využite náš tréningový systém.

Najskôr sa však musíte zaregistrovať.

Ešte nie ste zaregistrovaní?

Vašu žiadosť o registráciu schvaľuje národný koordinátor IMI. O registráciu v systéme IMI môžu požiadať len príslušné orgány.