Navigacijska pot

Javna naročila v sistemu IMI

Javna naročila v sistemu IMI

Javni organi bodo lahko:

  • odpravili dvome glede avtentičnosti dokumentov in potrdil, ki jih je predložil ponudnik
  • pregledali, ali podjetje izpolnjuje pogoje glede tehničnih specifikacij (nacionalni standardi, okoljski znaki, ugotavljanje skladnosti itd.) oziroma ali je primerno za izvedbo javnega naročila
  • preverili, ali za izvajalca, dobavitelja oziroma ponudnika storitve ne velja kateri od razlogov za izločitev (denimo pravnomočna obsodba za goljufije)
  • potrdili informacije iz predhodno oddane evropske standardizirane lastne izjave ponudnika

Več informacij: letakpdf(343 kB) Seznam prevodov predhodne povezave  in sklop vprašanj v zvezi z javnimi naročilipdf(294 kB) Seznam prevodov predhodne povezave 

Sistem IMI

Dostop do informacijskega sistema za notranji trg (IMI) imajo samo registrirani uporabniki.

Sistem IMI za usposabljanje

Če sistem IMI uporabljate prvič in ga želite bolje spoznati, lahko posamezne funkcije preskusite v našem sistemu za usposabljanje.

Toda najprej se morate registrirati.

Še niste registrirani?

Zahtevek za registracijo mora potrditi nacionalni koordinator IMI. V sistemu IMI se lahko registrirajo samo pristojni organi.