Cale de navigare

Achizițiile publice în IMI

Achizițiile publice în IMI

Autoritățile vor fi în măsură:

  • să înlăture orice îndoieli referitoare la autenticitatea unui document/certificat furnizat de un ofertant
  • să verifice dacă o întreprindere are specificațiile tehnice necesare (îndeplinește standardele naționale și respectă normele privind etichetarea, evaluarea conformității etc.) sau poate executa contractul în cauză
  • să verifice dacă un executant de lucrări, un furnizor sau un prestator de servicii nu se încadrează în niciunul dintre motivele de excludere (ex. a fost condamnat pentru fraudă)
  • să confirme informațiile dintr-o declarație pe proprie răspundere standardizată la nivel european depusă de un ofertant.

Pentru mai multe informații, consultați pliantulpdf(343 kB) Traducerile linkului anterior  și setul de întrebări privind achizițiile publicepdf(294 kB) Traducerile linkului anterior .

Acces la IMI

Numai utilizatorii înregistrați pot accesa Sistemul de informare al pieței interne (IMI).

Modulul de formare IMI

Utilizatorii noi se pot familiariza cu sistemul IMI utilizând modulul de formare.

Trebuie mai întâi să vă înregistrați.

Nu v-ați înregistrat încă?

Cererea de înregistrare trebuie să fie aprobată de un coordonator național IMI. Numai autoritățile competente pot solicita înregistrarea în IMI.