Kruimelpad

Overheidsopdrachten in IMI

Overheidsopdrachten in IMI

Voortaan kunnen overheidsinstanties via IMI:

  • twijfels wegnemen over de authenticiteit van documenten of certificaten van inschrijvers
  • nagaan of een bedrijf wel aan de technische vereisten voldoet (nationale normen, etikettering, conformiteitsbeoordelingen, enz.) en geschikt is voor het uitvoeren van de opdracht
  • nagaan of een aannemer, leverancier of dienstverlener niet moet worden uitgesloten (bijv. op grond van een veroordeling wegens fraude)
  • de informatie verifiëren die de inschrijver zelf in de standaardverklaring heeft gegeven.

Meer weten? Lees onze flyerpdf(343 kB) Bekijk deze link in een andere taal  en bekijk de beschikbare vragen over overheidsopdrachtenpdf(294 kB) Bekijk deze link in een andere taal !

Toegang tot IMI

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot het informatiesysteem voor de interne markt (IMI).

IMI-trainingsprogramma

Als u een nieuwe gebruiker van IMI bent en vertrouwd wilt raken met het systeem, kunt u gebruik maken van ons trainingsprogramma.

Daarvoor moet u zich eerst registreren.

Nog niet geregistreerd?

Uw verzoek tot registratie moet worden goedgekeurd door een nationale IMI-coördinator. Alleen bevoegde autoriteiten kunnen vragen om geregistreerd te worden in IMI.