Навигационна пътека

Обществени поръчки в IMI

Обществени поръчки в IMI

Органите ще могат да:

  • проверяват автентичността на документите и/или сертификатите, предоставени от даден оферент;
  • проверяват дали дадено предприятие покрива необходимите технически изисквания (национални стандарти, критерии за маркировки, оценки на съответствието и др.) и дали е подходящо за изпълнение на съответната поръчка;
  • проверяват дали даден изпълнител на строителство, доставки или услуги не подлежи на изключване (например ако е бил осъждан за измама);
  • потвърждават информацията от вече подадена стандартна европейска лична декларация за участие в търг.

За повече информация вижте нашата брошураpdf(343 kB) Избор на превод за предходната връзка  и групата въпроси за обществените поръчкиpdf(294 kB) Избор на превод за предходната връзка !

Достъп до IMI

Само регистрирани потребители имат достъп до Информационната система за вътрешния пазар (IMI).

Система за обучение на IMI

Ако сте нов потребител и искате да се запознаете със системата, можете да използвате нашата учебна среда.

За тази цел първо трябва да се регистрирате.

Все още нямате регистрация?

Заявлението ви за регистрация трябва да бъде одобрено от национален IMI координатор. Само компетентни органи могат да искат регистрация в IMI.