V prípade, že sa vám táto správa nezobrazuje v čitateľnej podobe, kliknite sem a prečítajte si ju online.
január 2015

Vážený používateľ IMI,

v tomto informačnom bulletine by sme Vás chceli informovať o dôležitých úspechoch, ktoré dosiahla sieť IMI v roku 2014.

HLAVNÉ UDALOSTI ROKA 2014 » « NA ZAČIATOK

September:

 • Spustili sme modul oznamovania odborných kvalifikácií. Členské štáty teraz môžu používať systém IMI na zasielanie oznámení o nových diplomoch pre architektov a zdravotnícke profesie (lekárov, zubárov, zdravotné sestry, pôrodné asistentky a veterinárov).


 • V oblasti preukazov rušňovodičov sa začal pilotný projekt, vďaka ktorému si členské štáty môžu overiť registrácie rušňovodičov a poslať oznámenie o ich preukazoch.

 • „Odpovede prichádzajú veľmi rýchlo. Dnes ráno som odoslal žiadosť a do hodiny mi prišla odpoveď“, hovorí Yves Bosmans z belgického úradu pre národnú bezpečnosť.


November:

 • Vaša Európa – Poradenstvo alebo SOLVIT? Občania a podniky často nevedia, na ktorú službu sa majú so svojimi otázkami a problémami obrátiť. Preto sme zaviedli nový online dotazník, ktorý im pomôže správne sa rozhodnúť. Občanov a podniky pomocou jasných inštrukcií nasmeruje na najvhodnejší kontakt.

 • Ak sa stretávate s otázkami alebo problémami, ktoré sa týkajú práv EÚ, informujte vaše okolie o novom online dotazníku a zverejnite ho na vašej webovej lokalite.

ZLEPŠENIA » « NA ZAČIATOK

 • Spravovanie údajov o používateľoch a orgánoch IMI sa zjednodušilo. Konkrétne sa pre používateľov zjednodušila registrácia a klasifikácia orgánov.

 • Spolu s týmito zmenami sa sprístupnili aj nové príručky a usmernenia vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Viac informácií nájdete na webovej lokalite systému IMI.

NAJNOVŠIE ÚDAJE A ČÍSLA » « NA ZAČIATOK

 • Celkový počet žiadostí o informácie zaslaných prostredníctvom systému IMI dosiahol takmer 25 000.

 • V samotnom roku 2014 sa ich poslalo takmer 7.600

 • Pokiaľ ide o preukazy rušňovodičov, z 14 žiadostí bolo 7 zodpovedaných a uzavretých do jedného dňa. Ostatné boli zodpovedané do 10 dní.

 • Od spustenia zasielania oznámení o odborných kvalifikáciách v septembri orgány zaslali 38 oznámení, ktoré sa týkali nových diplomov v oblasti architektúry.

Pozrite si interaktívne štatistiky na našej webovej lokalite.

PLÁNY NA ROK 2015 » « NA ZAČIATOK

 • V apríli sa súčasťou IMI stane nový pilotný projekt Verejné obstarávanie. Orgánom umožní overiť si osvedčenia a dokumenty poskytnuté európskymi uchádzačmi.

 • V decembri sa zavedie nová oblasť kultúrnych predmetov. Orgánom pomôže pri hľadaní nezákonne vyvezených predmetov kultúrnej hodnoty.

Pozrite si video o IMI vo svojom jazyku, ktoré stručnou a zábavnou formou predstavuje systém IMI a jeho fungovanie.

Tím IMI Európskej komisie, imi-helpdesk@ec.europa.eu

Webová lokalita systému IMI: http://ec.europa.eu/imi-net
Uvítame, ak nám svoje návrhy a pripomienky pošlete e-mailom: imi-helpdesk@ec.europa.eu