Om du inte kan läsa meddelandet, gå till onlineversionen.
Januari 2015

Till dig som använder IMI

Med det här nyhetsbrevet vill vi berätta om vad som hände i IMI-nätverket 2014 – ännu ett viktigt år för IMI.

De viktigaste händelserna 2014 » « Till början

September:

 • Vi införde anmälningar på området för yrkeskvalifikationer. Det betyder att medlemsländerna kan använda IMI för att informera andra länder om nya examensbevis för arkitekter och vårdyrken (läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor och veterinärer).


 • Vi startade ett pilotprojekt på området för lokförarbevis, så att medlemsländerna ska kunna kontrollera lokförarnas registrering och skicka anmälningar om deras förarbevis.

 • – Man får snabbt svar. I morse skickade jag en förfrågan och fick svar inom en timme, säger Yves Bosmans vid den belgiska tillsynsmyndigheten.


November:

 • Ditt Europas rådgivningstjänst eller Solvit? Människor och företag vet ofta inte vart de ska vända sig med sina frågor och problem. För att hjälpa dem skapade vi ett nytt webbformulär som steg för steg leder dem till rätt kontaktperson.

 • Om du hanterar frågor och problem som gäller EU-rättigheter kan du informera om det nya webbformuläret och göra det tillgängligt på din myndighets webbplats.

Förbättringar » « Till början

 • Hanteringen av användare och myndigheter i IMI har förenklats. Framför allt är det nu enklare att registrera och klassificera myndigheter.

 • Ändringarna förklaras i nya manualer och vägledningar på alla officiella EU-språk. Läs mer på IMI:s webbplats.

Aktuella fakta och siffror » « Till början

 • Totalt har det nu skickats nästan 25 000 förfrågningar via IMI.

 • Under 2014 skickades nästan 7 600 förfrågningar.

 • När det gäller lokförarbevis besvarades och avslutades 7 av 14 förfrågningar inom en dag. Övriga fick svar efter högst 10 dagar.

 • Sedan vi införde anmälningsfunktionen för yrkeskvalifikationer i september har myndigheterna skickat 38 anmälningar om examensbevis för arkitekter.

Läs den interaktiva statistiken på vår webbplats.

Nytt för 2015 » « Till början

 • I april startar vi ett nytt pilotprojekt för offentlig upphandling i IMI. Myndigheterna kommer då att kunna kontrollera anbudsgivarnas intyg och handlingar.

 • I december inför vi ett nytt område för kulturföremål för att hjälpa myndigheter att hitta kulturföremål som olagligen förts bort.

Se ett videoklipp om IMI på ditt språk. Filmen visar hur IMI fungerar på ett kul och kortfattat sätt.

EU-kommissionens IMI-team, imi-helpdesk@ec.europa.eu

IMI-webbplatsen: http://ec.europa.eu/imi-net
Mejla oss om du har synpunkter! imi-helpdesk@ec.europa.eu