Nusiųsti draugui
RSS
google +
Variantas spausdinti

ES psichikos sveikatos ir gerovės bendrųjų veiksmų koordinatorius José Miguelis Caldas de Almeida

ES psichikos sveikatos ir gerovės bendrųjų veiksmų koordinatorius José Miguelis Caldas de Almeida

2013 m. pradėti įgyvendinti Psichikos sveikatos ir gerovės bendrieji veiksmai siekiant, kad psichikos sveikata taptų Europos visuomenės sveikatos prioritetu, ir norint parengti priemonių, kurios padėtų valstybėms narėms gerinti psichikos sutrikimų prevencijos, diagnozavimo ir gydymo sąlygas.  

2016 m. sausio 21–22 d. Briuselyje surengta bendrųjų veiksmų baigiamoji konferencija suteikė progą aptarti per pastaruosius trejus metus padarytą pažangą ir diskutuoti apie psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų sistemą – tai svarbiausias šios iniciatyvos rezultatas.

Pagrindinėmis politikos rekomendacijomis, kurias pasiūlė penkios bendruosiuose veiksmuose dalyvavusios darbo grupės, grindžiama veiksmų sistema gali daryti didelį poveikį tam, kaip Europos valstybės spręs psichikos sveikatos problemas ateityje.

Ši sistema gali padėti valstybėms narėms persvarstyti savo politiką ir dalytis patirtimi gerinant politikos veiksmingumą pasitelkus novatoriškus metodus bei atsižvelgti į konkrečius vietos, regionų ir nacionalinio lygmens poreikius. Be to, ji gali suteikti gairių persvarstant ir plėtojant ES politiką.

Tai suteikia vilties visiems, kam rūpi psichikos sveikata Europoje, kad veiksmų sistema taps priemone, kurios ES ir valstybėms narėms būtinai reikia, kad būtų parengta tikra ir veiksminga Europos psichikos sveikatos strategija.

Atsižvelgiant į tai, kad psichikos sutrikimai sudaro apie 22 % negalios atvejų Europoje ir kad jie apima viską – nuo depresijos iki Alzheimerio ligos, potrauminio streso sutrikimo ir šizofrenijos, ir į tai, kad gera psichikos sveikata yra didžiulis atskirų asmenų ir visuomenių turtas, mums reikia strategijos, kuri darytų realų poveikį.  Šiuo metu ES tik apie pusė sunkių psichikos sutrikimų turinčių žmonių ir daug mažiau lengvų ir vidutinio sunkumo psichikos sutrikimų turinčių žmonių yra tinkamai gydomi. Dar mažiau veiksmų imamasi užkirsti kelią psichikos sutrikimams ir propaguoti psichikos sveikatą.

Todėl nepaprastai svarbu, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į savo konkrečius poreikius, įgyvendintų šios veiksmų sistemos politines rekomendacijas ir kad Europos Komisija papildytų svarbius stebėjimo veiksmus, kurie jau pradėti vykdyti įgyvendinant ES kompasą, iniciatyvomis, padedančiomis apibrėžti išmatuojamus tikslus, kurių būtų siekiama įgyvendinant į veiksmų sistemą įtrauktas rekomendacijas.  Kalbame apie daugybės žmonių likimus, tad būtina dėti visas įmanomas pastangas.