Cale de navigare

Invaliditate

În Uniunea Europeană, metoda de calculare a pensiilor de invaliditate diferă de la o ţară la alta. În situaţii transfrontaliere, există două metode principale de calcul.

 

Metode de calcul 

  • Unele state membre aplică o metodă bazată pe risc (legislaţia de tip A). În acest caz, valoarea pensiei de invaliditate este independentă de durata perioadelor de asigurare, cu condiţia să fiţi asigurat în momentul în care deveniţi invalid. Această metodă de calcul se aplică numai la sistemele care figurează în anexa VI la Regulamentul 883/2004, şi anume cele din Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Grecia, Croația, Letonia, Ungaria, Slovacia, Finlanda, Suedia şi Regatul Unit.
  • Toate celelalte state membre aplică o metodă pro-rata (legislaţia de tip B). În baza acestui sistem, pensiile de invaliditate sunt calculate în funcţie de durata perioadei de asigurare din fiecare ţară: cu cât perioada de asigurare este mai mare, cu atât va fi şi prestaţia mai substanţială. Chiar dacă nu eraţi asigurat în momentul în care aţi devenit invalid, tot aveţi dreptul la o pensie de invaliditate.

Alte informaţii despre drepturile de care beneficiaţi în funcţie de ţară

 

Cine vă plăteşte pensia? 

Dacă aţi fost asigurat în mai multe ţări înainte de a deveni invalid, există mai multe situaţii posibile:

  • dacă aţi fost asigurat în baza legisaţiei de tip B, veţi obţine o pensie separată de la fiecare ţară, corespunzătoare perioadei în care aţi fost asigurat în sistemul de securitate socială respectiv
  • dacă aţi fost asigurat în sisteme care aplică numai legislaţia de tip A şi care figurează în lista din anexa VI la Regulamentul 883/2004, veţi primi pensia din partea ţării în care aţi devenit invalid
  • dacă aţi fost asigurat în sisteme care aplică ambele legislaţii, veţi primi o pensie a cărei valoare este constituită din calculul pro rata pentru fiecare dintre aceste ţări.

Pentru lămuriri, contactaţi instituţia de asigurări sociale.

Căutaţi o instituţie de asigurări sociale

Informaţii suplimentare 

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi rubrica întrebări frecvente