Cosán nascleanúna

Easláine

Úsáidtear modhanna difriúla chun sochair easláine a ríomh i dtíortha an Aontais Eorpaigh. Úsáidtear dhá phríomhmhodh ríomhartha i gcásanna trasteorann.

Modhanna ríomhartha

  • Cuirtear i bhfeidhm i dtíortha áirithe loighic atá bunaithe ar riosca (reachtaíocht chineáil A). Tá tú i dteideal an phinsin chéanna sna tíortha sin beag beann ar do thréimhsí árachais, ach ní mór duit bheith árachaithe nuair a tharlaíonn an easláine. Ní bhaineann an modh ríomhartha seo ach amháin leis na scéimeanna atá liostaithe in Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán 883/2004, is é sin scéimeanna i bPoblacht na Seice, san Eastóin, in Éirinn, sa Ghréig, i Laitvia, sa Fhionlainn, sa tSualainn agus sa Ríocht Aontaithe.
  • Cuirtear modh pro-rata (reachtaíocht chineáil B) i bhfeidhm sna tíortha eile. Ciallaíonn sé seo go ndéantar an pinsean easláine a ríomh bunaithe ar a fhad agus a bhí tú árachaithe i ngach tír: a mhó ama agus a bhí tú árachaithe roimh na heasláine, is mó pinsin a gheobhaidh tú. Fiú mura raibh tú árachaithe roimh na heasláine, beidh tú i dteideal pinsin fós.

Faigh faisnéis maidir le do chearta de réir tíre

Cé a íocann do phinsean?

Más rud é go raibh tú árachaithe i dtíortha éagsúla roimh easláine, beidh ceann de na cásanna seo a leanas i gceist:

  • Más rud é go raibh tú árachaithe faoi reachtaíochtaí cineáil B amháin, gheobhaidh tú pinsean ar leith ó gach tír a bheidh i gcomhréir le do thréimhsí árachaithe sa tír sin.
  • Más rud é go raibh tú árachaithe faoi reachtaíochtaí cineáil A amháin, agus má tá an reachtaíocht seo liostaithe in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán 883/2004, ní bhfaighidh tú ach pinsean ón tír ina raibh tú árachaithe nuair a rinneadh easlán díot.
  • Más rud é go raibh tú árachaithe faoi dhá reachtaíocht chineáil A agus B nó níos mó, gheobhaidh tú pinsean pro-rata ó gach ceann de na tíortha seo.

Iarr ar fhaisnéis bhreise faoi do chás ó d'institiúid árachais.

Bain úsáid as ár n-eolaire chun institiúid teagmhála a aimsiú

Tuilleadh faisnéise

Scrúdaigh ár gceisteanna coitianta chun tuilleadh faisnéise a fháil.


    Scaip

  • Twit it Twit it Roinn ar Facebook Roinn ar Facebook Scaip ar Google+