Navigācijas ceļš

Invaliditāte

Invaliditātes pensijas aprēķina metode dažādās ES dalībvalstīs atšķiras. Pārrobežu gadījumos ir divas galvenās aprēķina metodes.

 

Aprēķina metodes 

  • Dažās valstīs izmanto pieeju, kuras pamatā ir riska apdrošināšana (regulējuma tips “A”). Pensiju shēmās, kas darbojas pēc riska principa, jūsu pensija būs vienlīdz liela neatkarīgi no tā, cik ilgi bijāt apdrošināts, — galvenais, jums jābūt apdrošinātam invaliditātes iestāšanās brīdī. Šī aprēķina metode tiek izmantota tikai dažās konkrētās pensiju shēmās, kas uzskaitītas Regulas 883/2004 sestajā pielikumā, proti, shēmās, ko piemēro šādās valstīs: Čehija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Latvija, Lielbritānija, Slovākija, Somija, Ungārija un Zviedrija.
  • Visās pārējās valstīs izmanto metodi, kas pamatojas uz proporcionalitāti (regulējuma tips “B”). Shēmās, kas darbojas pēc proporcionalitātes principa, invaliditātes pensiju aprēķina atkarībā no apdrošināšanas periodu ilguma: jo ilgāk bijāt apdrošināts pirms invaliditātes iestāšanās, jo augstāka būs jūsu pensija. Pat ja pirms invaliditātes iestāšanās nebijāt apdrošināts, jums tomēr būs tiesības saņemt pensiju.

Informācija par jūsu tiesībām konkrētajā valstī

 

Kas jums maksā pensiju? 

Ja tobrīd, kad kļuvāt par invalīdu, bijāt apdrošināts vairākās valstīs, jūsu situācija var būt šāda:

  • ja bijāt apdrošināts tikai shēmās, kas darbojas atbilstīgi “B” tipa regulējumam, jūs no katras valsts saņemsit pensiju, kas atbildīs apdrošināšanas periodam attiecīgajā valstī;
  • ja bijāt apdrošināts tikai shēmās, kas darbojas atbilstīgi “A” tipa regulējum un ja šis regulējums ir minēts Regulas Nr. 883/2004 sestajā pielikumā, jūs saņemsit pensiju tikai no tās valsts, kur bijāt apdrošināts, kad iestājās invaliditāte;
  • ja bijāt apdrošināts divās (vai vairāk) valstīs, kuru shēmas darbojās gan saskaņā ar “A”, gan “B” tipa regulējumu, jūs saņemsit proporcionālu pensiju no katras valsts.

Papildu informāciju iesakām pieprasīt jūsu apdrošināšanas iestādē.

Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Sīkāka informācija 

Papildinformāciju uzzināsit, ieskatoties bieži uzdotajos jautājumos

Jums vēl vajadzīga palīdzība? 

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma?

Sazinieties ar “Europe Direct” (00800 6 7 8 9 10 11)
Atrisiniet problēmas ar valsts iestādēm SOLVIT
Uzklausiet ES pilsoņu dienesta juristu padomu