Navigācijas ceļš

Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Kas ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte?

Tā ir karte, ko izsniedz bez maksas un kuru uzrādot jums ir pieejama valsts nodrošinātā veselības aprūpe, kad īslaicīgi uzturaties kādā citā no Eiropas Savienības 28 dalībvalstīm, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem un izmaksām kā attiecīgajā valstī apdrošinātajām personām (atsevišķās valstīs — bez maksas).

Karti izsniedz katras valsts veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs.

Svarīgi! Eiropas veselības apdrošināšanas karte

  • neaizstāj ceļojuma apdrošināšanu. Tā neattiecas uz veselības aprūpes pakalpojumiem privātpraksēs un nesedz tādas izmaksas kā lidmašīnas biļetes cenu, kas jāmaksā, lai atgrieztos mītnes valstī, vai zaudējumus, kas saistīti ar pazaudētu vai nozagtu īpašumu;
  • šo karti nevar izmantot gadījumos, kad medicīniskās aprūpes saņemšana ārzemēs ir jau iepriekš plānota (izmaksas netiks kompensētas);
  • nenodrošina bezmaksas pakalpojumus. Katras valsts veselības aprūpes sistēmai ir savas īpatnības. Pakalpojumi, ko dzimtenē saņemat par velti, iespējams, citā valstī ir par maksu.

Zināšanai: ja atstājat ierasto dzīvesvietas valsti un pārceļaties uz dzīvi citā valstī, lai reģistrētos un varētu saņemt veselības aprūpes pakalpojumus jūsu jaunajā dzīvesvietas valstī, jums ir jāizmanto S1 veidlapa, nevis Eiropas veselības apdrošināšanas karte.


Lejupielādējiet aplikāciju "Eiropas veselības apdrošināšanas karte" savā viedtālrunī šeit.

Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store
Available on the App Store Get it on Google Play Download from Windows Store

Rokasgrāmata par Eiropas veselības apdrošināšanas kartes izmantošanu 28 ES dalībvalstīs un Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē. Tā satur vispārīgu informāciju par šo karti, operatīvo dienestu tālruņu numurus, informāciju par nodrošinātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to izmaksām, šo izmaksu atlīdzināšanu un kontaktinformāciju, lai sazinātos kartes nozaudēšanas gadījumā, kā arī atgādinājuma funkciju par kartes termiņa beigām. Visa šī informācija ir pieejama arī tad, kad viedtālrunis neatrodas tiešsaistē. Aplikācija ir pieejama 25 valodās, un valodu var vienkārši nomainīt.
Svarīgi atcerēties:

  • Tehnisku, juridisku un ar privātuma aizsardzību saistītu iemeslu dēļ ar šo aplikāciju NEVAR aizvietot karti. Karti nevar izgatavot vai lejupielādēt.
  • Eiropas veselības apdrošināšanas karte neaizvieto ceļojumu apdrošināšanu.
  • Eiropas Komisija NAV atbildīga par Eiropas veselības apdrošināšanas karšu izsniegšanu, tās bez maksas izsniedz katras valsts veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs.
  • Izmantojot aplikāciju pirmoreiz, ir jālejupielādē noteikta informācija (aptuveni 25 MB). Maksa par to tiks aprēķināta saskaņā ar attiecīgo interneta pieslēgumu. Iesakām visu informāciju lejupielādēt pirms došanās uz ārzemēm.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Šī informācija nav pieejama jūsu izraudzītajā valodā. Lūdzu, izvēlieties citu valodu.

 de  en  fr

Mūsu valodu politika

Mūsu tīmekļa vietnē ir ievēroti vispārējie valodu principi, kas noteikti EUROPA portālam. Mēs darām visu, lai pēc iespējas plašāka informācija būtu lasāma 24 ES valodās. Tomēr šie materiāli ir jātulko, un atsevišķi informācijas veidi (piemēram, ziņas) ātri zaudē aktualitāti, tāpēc daži teksti ir pieejami tikai angļu, franču un vācu valodā. 

Tiesību akti un citi oficiāli dokumenti ir pieejami visās ES valodās Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē EUR-Lex.